بستونیم، آنلاین بستونیم !

در بستونیم به راحتی با کسب و کارهای کرمانی ارتباط برقرار کنید و محصولات و سفارشات خود را دریافت کنید.

بستونیم، بازار آنلاین کسب و کارهای کرمانی است.
در اوضاع کنونی که سایه شوم ویروس کرونا علاوه بر مردم، کسب و کارها را نیز در خطر انداخته است، ما با راه اندازی این بازار در تلاش برای بهبود ارائه خدمات به همشهریان کرمانی هستیم.

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

منو اصلی